Thu Đổi Ngoại Tệ

Thu Đổi Ngoại Tệ

Đồng đôla Mỹ (USD) và đồng Euro đều có thể được đổi tại quầy Lễ tân.